Elektriksel İletkenlik Metodu İle

Elektriksel iletkenlik, su numunesinin elektrik akımını iletme yeteneğinin bir ölçüsüdür. Bu sayı iyonize olmuş maddenin toplam konsantrasyonuna ve sıcaklığa bağlıdır. Çözünmüş iyonların mobilitesi, yükü ve konsantrasyonu iletkenliğe etkiyen faktörlerdendir.

Yeni destile edilmiş suyun iletkenliği 0.5-2 µmho/cm olup zamanla artar. İçilebilir nitelikli suların elektriksel iletkenlik değerleri geniş bir aralık içinde değişmektedir. Bazı endüstriyel atıkların elektriksel iletkenlik değerleri 10000 µmho/cm olabilmektedir.

 

İletkenlik ölçümlerinin pratikte uygulamaları şunlardır:

İletkenlik mineralizasyonun bir ölçüsü olup dengedeki iyonların toplamını, dolayısıyla suyun bitki ve hayvanlar üzerindeki etkilerini ve korozyon hızı ile ilgili bilgileri verir. Deiyonize ve destile suyun saflığı bu parametre ile kontrol edilir.

Kimyasal analizlerden önce bu ölçümün yapılması, gerekli numune miktarı hakkında bilgi verir.
Elektriksel iletkenlik ölçümü bazı çöktürme ve nötralizasyon reaksiyonlarında gerekli reaktif miktarı hakkında bilgi verir.

Bir numunedeki toplam çözünmüş tuz miktarı, Elektriksel iletkenlik değerinin mmho/cm cinsinden) ampirik bir değerle çarpılması sonucu bulunabilir. Bu faktör suyun çözünen bileşenlerine bağlı olarak 0.55’ten 0.9’a kadar değişebilir.

Elektriksel direncin birimi ohm olduğundan iletkenlik birimi bunun tersi olan mho ya da siemens olmaktadır. Su analizlerinde siemens birimi çok büyük olduğu için sonuçlar mikrosimens cinsinden ifade edilmektedir. Elektrolitik iletkenlik, metalik iletkenliğin tersine sıcaklık artınca artar. 1 °C için, % 1.9 artış gösterir. Bu nedenle iletkenlik ölçümlerinin 25 °C’de verilmesi uygundur.

      Sensör bölümü üzerine 2-3 damla uygulayın.

 

   START tuşuna basın.

 

   Ölçüm değeri 3 saniye görüntülenir.

ES-421

   Sensör bölümü üzerine 2-3 damla uygulayın.

   START tuşuna basın.

   Ölçüm değeri 3 saniye görüntülenir.

PAL-TUZ SONDA

   tuz içeriğini ölçmek için bir sıvı içinde sonda daldırılması.


START tuşuna basın.

   Ölçüm değeri 3 saniye görüntülenir

 

Tuz Tayini, Tuz Analizi, Tuz Testi, Tuzluluk Oranı, Tuz Testi, Tuz Testi Cihazı, Tuz Ölçer, Tuz Tayin Cihazı, Tuz Analiz Cihazı: Tuz Tayini